Kids-Future

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Kids-Future helpt kinderen en hun ouders om lastige situaties en problemen het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij (faal)angst, pesten, leerproblemen of emotionele problemen. Voor elke situatie bieden wij hulp en ondersteuning op maat.

Kids-Future biedt integratieve kinder- en jeugdtherapie aan kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit is een kortdurende vorm van psychotherapie. Het kind staat centraal. We zetten verschillende therapievormen en trainingen in. Bijvoorbeeld creatieve therapie, cognitieve gedragstherapie, speltherapie en oplossingsgerichte therapie. Door te observeren, praten, spelen en luisteren, passen we de therapie aan op de uniekheid en eigenheid van het kind.

Hebt u nog vragen over wat Kids-Future kan bieden? Vul het contactformulier in of bel met Niesje Plat 06 1313 3211. 

www.Kids-Future.nl
Ouderbegeleiding, Kinder- en Jeugdtherapie